VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Výňatek - opakované platby

 

Dle odstavce č4. VOP si prosím pozorně přečtete podrobnosti k souhlasu s opakovanými platbami:

4. Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY
s.r.o.

S údaji vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

4.2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

4.3. Forma platby

Platbu je možné provést jednorázově.

4.5 Opakovaná platba - 30 dní

Pro členství v online „Autorském klubu“ využívá Prodávající k uhrazení fixního členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce (maximálně 990,- Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství, tj. 12 měsíců. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

4.6. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

4.7. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Členství v on-line klubu „Autorský klub“ může Kupující kdykoliv ukončit a to výhradně kontaktováním zákaznické podpory na adrese kurzyzobyvaku@gmail.com. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

4.8. Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci online klubu „Autorský klub” v průběhu online lekcí a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.