Aktuální offline kurzy

Podzim 2021- zima 2022

Workshop Jak začít psát a nepřestat
Nečekejte na múzu a rozepište své nápady do tří hodin na workshopu tvůrčího psaní.
Miniakademie tvůrčího psaní
Připravte se na svou knihu během tří měsíců se spisovatelkou Alžbětou Bublanovou.
Psací kroužek
Prozkoumejte svůj tvůrčí potenciál, ponořte se do své kreativity a poznejte svůj příběh v 8týdenním kurzu.

Chcete kurz tvůrčího psaní uplatnit jako benefit?