Objevte svůj tvůrčí vesmír

Vykročte za svým snem

Přibližte se svému snu, ať je pracovní, osobní anebo umělecký. Tyto oblasti spolu úzce souvisí, a pojítkem jste vy sami. Dovolte si vykročit do svého života a žít jej podle sebe.

Posilte svou tvůrčí sílu

Často se necháváme strhnout nebo ovlivnit, změníme životní směr, a oslabíme svou tvůrčí sílu. Posilte ji (znovu)poznáním sebe sama, svých hodnot a potřeb.

Zažívejte více radosti

S posílením tvůrčího života a poznáním vaších možností se vám bude lépe žít svůj každý den, a to je největší umění! Žijte své dny s radostí, vděčností a hojností.

Vyberte si svůj kurz

Psací kroužek 

V psacím kroužku rozvinete svůj tvůrčí potenciál, prozkoumáte životní témata a poznáte svůj příběh. Přijďte experimentovat, tvořit a sdílet skrze expresivní a tvůrčí psaní.
Objevte svůj vnitřní poklad

Umělcova cesta

Prozkoumejte své hodnoty, záliby a tužby. (Znovu)objevte svůj vnitřní poklad, vyneste jej na světlo a uplatněte jej nejen ve svém uměleckém, ale i osobním a pracovním životě. 

Tvůrčí psaní 

Začněte psát vlastní příběhy - pohádky pro děti, román z cest, paměti svých předků - z gaučíku, se zpětnou vazbou lektorky psaní, nebo se potkejme na workshopu psaní.

Kdy se vydat na cestu?

 

  • Když věříte, že je ve vás něco víc
  • Když své každodenní dny chcete prožít plněji a radostněji
  • Když si chcete splnit svůj sen, a nenalézáte odvahu nebo pravý čas
  • Když se přistihnete, že často myslíte na minulost anebo budoucnost
  • Když se přistihnete, že se často necháváte ovlivňovat názory ostatních
  • Když se cítíte zahlceni povinnostmi a starostmi
  • Když cítíte, že potřebujete prozkoumat své vnitřní já
  • Když se srovnáváte a pociťujete rozhořčení

Za tvou podobou, za tvými slovy, za tvými myšlenkami čeká jiný, tichý svět. Svět, který existuje v tobě samém. O tomto vnitřním světě ti nikdo jiný než ty sám nemůže nic říct.

Vypovídají však o něm slova, jež plynou z našich úst.  Náš svět drží pohromadě díky každodennímu používání jazyka. Každé vyřčené slovo je novým stvořením. Každý člověk je umělec, který proměňuje ticho ve zvuk a z neviditelného činí viditelné.

KREATIVITA

je způsob, jakým sdílím svou duši světu.

Brene Brown